Det er mangt og meget man ikke tenker på sånn til daglig. Blant annet hvilke redskaper man skulle savne mest dersom de plutselig forsvant. Mange, ja kanskje de aller fleste, ville sikkert svare kniv og gaffel, og det er jo lett å forstå for hvordan en spiser uten kniv og gaffel? En får jo bruke hendene slik en gjorde i riktig gamle dager eller bruke pinner som en fremdeles gjør i andre deler av verden. Nei, vi for vår del ville nok si at det er koppen vi skulle savnet mest dersom den på et eller annet mystisk vis skulle forsvinne. For tenk bare på hvor mange forskjellige ting vi bruker koppen til. Det er jo ikke bare til å drikke av, selv om det sikkert er det kopper brukes til aller mest. I form av en skål brukes jo koppen til veldig mange forskjellige ting. I alle fall om man benytter et utvidet koppbegrep. Alt fra matlaging og servering til utforing av husdyr og til barbering.

Nåvel, det viktige i denne sammenhengen er å slå fast at koppen har en veldig sentral plass i de aller fleste menneskers hverdag. Den er stadig vekk fremme og i bruk. Derfor er det viktig at koppen er av god kvalitet, at den er lett å drikke av dersom det er det den skal benyttes til og at den har et tiltalende utseende. Og er den det så er den også en glimrende plattform å markedsføre produkter og virksomheter på. Og det er det mye av dette nettstedet skal dreie seg om.