Poenget med å trykke logo på kopper og andre former for give aways er å skape positive assosiasjoner til bedriften eller organisasjonen det dreier seg om hos eksisterende og potensielle interessenter, være seg interne interessenter som ansatte eller eksterne interessenter som kunder, leverandører, myndigheter, presse og så videre. Stort større ambisjoner bør man nok ikke ha til trykk på kopper. Det er tross alt snakk om en kopp og ikke en telefonkatalog det er tale om.

Så selv om det naturligvis er praktisk mulig å komplettere logoen med virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon som telefonnummer, post- og besøksadresse, epostadresse og hjemmeside, så vil det sjelden være å anbefale. Rett og slett fordi det vil ta mye plass og fordi slik informasjon er veldig vanskelig å presentere på en visuelt spennende eller interessant måte. Det kan faktisk virke negativt ettersom det kan gjøre koppen mindre tiltalende rent visuelt. Og en kopp som ikke er visuelt tiltalende vil etter alt å dømme heller ikke bli brukt og dermed har man ødelagt for seg selv ved å tro at man kan kommunisere så detaljerte opplysninger som kontaktinformasjon på kopper.

Vi er ganske kategoriske her, så det er på sin plass å legge til at dersom man ønsker å gi opplysninger om hvordan man kan komme i kontakt med virksomheten så bør man begrense seg til å angi virksomhetens navn og eventuelt url i tillegg til logoen. Med moderne informasjons teknologi trenger man stort sett ikke mer enn bedriftens navn for lett å kunne google seg frem til hvordan man kan komme i kontakt med virksomheten. Eller sagt på en annen måte: klarer man å skape nysgjerrighet og positive assosiasjoner så er det det meste av jobben gjort. Da vil svært mange av de som «napper» selv lett finne veien til hjemmesiden og mer informasjon.