Å drive vellykket forretning dreier seg ikke bare om å øke inntektene, selv om det selvfølgelig er det viktigste. Det dreier seg like mye om å holde kostnader ned. Å kutte kostnader der man kan uten at det går utover inntjeningen. Å bruke kopper, krus og annet servise påført egen logo er hos veldig mange bedrifter en utmerket måte å holde kostnadene nede på. Leverandørene av slike produkter kan legge enorme bestillinger hos fabrikantene og på den måten få produktene inn til meget lave priser. Så mye lavere at de kan ta seg betalt for å påføre logo samt beregne seg selv en fortjeneste uten at det ferdige produktet blir dyrere enn om kunden selv skulle bestille produktet fra fabrikanten.

Et klassisk eksempel på vinn-vinn. Med kopper med trykk får kunden et billigere og bedre (siden påtrykk av logo utgjør en kvalitetsforbedring) produkt, tsreklam.se får sin fortjeneste og fabrikanten får større og mer lønnsom produksjon ettersom han slipper å forholde seg til mange små kunder.

Ikke bare lavere innkjøpskostnader

Logoen på kruset har andre konsekvenser også. Brukes den i bedriftskantinen eller på en kafé eller restaurant vil man normalt oppleve at svinnet reduseres også. En kostnadsbesparing i seg selv. Svinnet reduseres ettersom folk ikke gjerne tar med seg ting som så tydelig fremstår som tyvegods når de bruker det andre steder enn der de hører hjemme. Når man ser bort fra de som tar med seg saker som troféer, vel og merke.

Det kan sikkert også argumenteres for at ansatte ofte vil behandle krus med bedriftens logo mer forsiktig enn om den var helt nøytral. Ut fra en slags underliggende lojalitet til bedriften som betaler deres lønn. I så fall burde det gjelde både de som drikker av krusene og de som håndterer dem i forbindelse med oppvask med mer.