Den som pønsker på å få laget kopper med bedriftens logo på har et vell av muligheter å velge mellom. Produsentene er mange og man finner dem over hele verden. Noen spesialiserer seg på enkle kopper av standard design der leveransen i prinsippet bare består i å påføre standardkoppen eller kruset den logoen som kunden ønsker. Dette er gjerne billige kopper – enda billigere enn slike man kjøper på for eksempel Ikea – som ofte, men slett ikke alltid leveres i svært store opplag. Enkelte leverandører spesialiserer seg nemlig på å lage slike enkle produkter også i små serier. Det stille imidlertid spesielle krav til produksjonsprosessen for at det skal kunne bli lønnsomt.

Andre leverandører tilbyr et større spekter av kopper der kunden kan velge mellom mange ulike kopper både hva gjelder form og størrelse, men også for disse leverandørene består leveransen i hovedsak bare i å påføre disse koppene den logo som kunden leverer. Det gjelder bare å gjengi den i rett størrelse og farge. Eksempler på dette er når en restaurant eller et hotell bestiller et helt servise der en eller flere kopper inngår. Her kan det utmerket godt være snakk om alt fra eksklusive kopper til bruk i mer elegante sammenhenger som mer robuste krus som skal benyttes i kantinen om bord på en ferje. Krus som er robuste for å kunne tåle en røff behandling.

Skreddersøm

Så finnes det også leverandører som tilbyr seg å bidra i hele prosessen. Alt fra valg av materiale og designarbeidet når det gjelder formen på koppen til utformingen av logo og eventuelle tilleggselementer, samt påtrykket av disse. Et dyrere alternativ, naturligvis, men det garanterer at man får et unikt produkt helt i tråd med det bedriften ønsker å formidle. En investering som det ofte kan være lønnsomt å gi seg i kast med.